dentek
dentek

Зуабі О., Горвіц Дж., Пелед М., Махтей Е.
Підрозділ пародонтології, Відділення оральної і щелепно-лицевої хірургії, Медичний Центр Рамбам, Хайфа, Ізраїль,
Відділення оральної і щелепно-лицевої хірургії, Медичний центр Рамбам, Медичний факультет,Техніон, Хайфа, Ізраїль
Підрозділ пародонтології, Відділення оральної і щелепно-лицевої хірургії, Медичний центр Рамбам, Медичний факультет,Техніон , Хайфа, Ізраїль
Zuabi O., Horwitz J., Peled M., Machtei E.

Рентгенологічні зміни навколо імплантатів, що були негайно відновлені реставраціями, у пацієнтів з захворюваннями пародонту

Результати 1 року спостережень

Мета

1) Виявити рентгенологічні зміни рівня кістки (ЗК) навколо імплантатів, що були негайно відновленні (В), порівняно з тими, що не були відновлені (НВ);
2) Порівняти рентгенологічні зміни рівня кістки на верхній і нижній щелепах, а також зміни біля імплантатів, встановлених у постекстракційних ділянках і в ділянках, яким відвели час для загоювання, у пацієнтів з пародонтитом.

Матеріали і методи

Пацієнтам, хворим на хронічний пародонтит, з безнадійним прогнозом зубів, проводилось пародонтологічне лікування, після якого встановлювали імплантати, частина з яких одразу відновлювалась тимчасовими реставраціями. Результати змін рівня кістки, що визначались під час встановлення через 6 місяців і через 12 місяців подані в мм.

Результати

19 пацієнтам було встановлено 74 імплантати MIS. З них 3 випадки повної відсутності зубів на верхній щелепі і 2 випадки на нижній; 7 випадків часткової відсутності зубів на верхній щелепі і 5 випадків на нижній; і 5 випадків відсутності одного зуба, один з яких на нижній щелепі. В процесі лікування втратили 12 імплантатів. Отже, рівень виживання імплантатів становив 84% : 78% для верхньої щелепи і 94% для нижньої. Рівень виживання негайно відновлених імплантатів становив 65% для імплантатів, встановлених у постекстракційні ділянки і 94% для імплантатів, встановлених у ділянки, яким відвели час для загоювання. Не відтворені реставраціями імплантати показали рівень виживання 86% для імплантатів, встановлених у постекстракційні ділянки і 100% для встановлених у ділянки, яким відвели час для загоювання. Для (В) і (НВ) імплантатів зміна рівня кістки від 0 до 6 місяців становила – 0.991013 і -0.811016 (р > 0.05), від 6 до 12 місяців – 0.241013 і 0.811013 (р< 0.05) і через 12 місяців – 1.271018 і -1.671017 (р>0.05). Не було жодної різниці в зміні рівня кістки в будь-який часовий період між загоєними і постекстракційними ділянками чи між імплантатами, встановленими на верхній і нижній щелепах.

Висновок

1) Результати зміни рівня кістки після 1 року спостереження за відновленими і не відновленими імплантами не відрізняються один від одного. 2) Дані про зміни рівня кістки впродовж 1 року спостереження навколо негайно відновлених імплантатів у схильних до пародонтиту пацієнтів були незначно більшими, ніж дані,що зустрічаються в літературі. Це підтверджує потенційний вплив схильності до пародонтиту і попередніх захворювань на рівень успіху імплантатів.

Вступ

Встановлення імплантатів на сьогодні є прийнятним способом лікування для заміщення пародонтально безнадійних зубів. У недавньомуогляді літератури (van der Weijden et al. 2005) було показано, що у пацієнтів, яких попередньо лікували від пародонтиту і яким було встановлено імплантати, ризик розвитку ускладнень, таких як втрата оточуючої кістки і втрата самого імплантату, вищий, ніж у тих пацієнтів, в  яких історія хвороби не була обтяжена перебігом пародонтиту. На підтвердження цього, Hardt (Hardt et al. 2002) також доповідав про вищий рівень втрати імплантатів у пацієнтів, у яких раніше спостерігалась втрата кісткової опори. Однак, є й інші дані, які демонструють, що рівень виживання імплантатів у пацієнтів з пародонтитом не відрізняється від такого в здорових пацієнтів (Bealum and Ellegaard 2004). Протокол негайного відновлення імплантатів реставраціями набув популярності впродовж останніх років (Jaffin et al. 2000,2004; Gapski et al. 2003; Nikellis et al. 2004; Drago & Lazzara 2004; Tarnow et al. 1997). Рівні виживання і успіху в цих публікаціях практично відповідають результатам при традиційному протоколі навантаження через 3-6 місяців після встановлення імплантатів. Очевидно, що пацієнти з безнадійними з огляду на прогноз зубами можуть скористатись з такого варіанту лікування, особливо якщо врахувати, що зуби можуть бути видалені і негайно відновлені коронками або мостоподібними конструкціями з опорою на імплантати. Втрату кістки альвеолярного гребеня часто використовують для оцінки статусу імплантату і, зокрема, його успіху (Bragger 2000). З метою оцінки змін кісткового краю в міжпроксимальних ділянках остеоінтегрованих імплантатів використовують в основному традиційну техніку паралельної рентгенографії (Salvi & Lang 2004). Втрату рівня кістки альвеолярного гребеня < 1,5 мм впродовж першого року прийнято вважати критерієм успіху (Albrektsson et al. 1986). На даний час інформації про рентгенологічні зміни рівня кістки протягом тривалого і короткого часу, навколо негайно відновлених імплантатів, що встановлені у пацієнтів з пародонтитом в анамнезі, є дуже мало.

Мета

  1. Виміряти вплив негайного відновлення імплантатів на рентгенологічні зміни кістки навколо імплантатів.
  2. Порівняти рентгенологічні зміни кістки на верхній і нижній щелепі, а також зміни кістки в постекстракційних ділянках і в ділянках, яким відвели час для загоювання у пацієнтів з пародонтитом.

Матеріали і методи

Критерії відбору

  1. Здорові, невагітні пацієнти у віці 18-75 років, хворі на пародонтит.
  2. Пацієнти, які потребують відновлення у випадку повної або часткової відсутності зубів у зубному ряді за допомогою незнімних конструкцій з опорою на імплантати.
  3. Пацієнти, у яких немає протипоказань до хірургічних пародонтальних втручань і встановлення імплантатів.
Для планування лікування використали діагностичні моделі та дані комп'ютерної томографії. Перед втручанням виготовляли хірургічні шаблони і тимчасові пластмасові незнімні конструкції з гвинтовою фіксацією, що були підсилені металевим базисом. Пацієнти проходили необхідне пародонтологічне лікування. Встановлювали гвинтові імплантати з зовнішнім шестигранником і механічно та хімічно обробленою поверхнею [1]. У випадках повної відсутності зубів у зубному ряді для опори протеза використовували мінімум 3 імплантати, у випадках часткової відсутності – мінімум 2-3 імплантати. Імплантати вибирали під опори на основі їх розташування і стабільності, виміряної методом частотного резонансу [2]. Досліджувані імплантати можна поділити на 3 групи: негайно відновлені (В), встановлені і прикриті лоскутом (П); встановлені, виведені назовні, але не відновлені реставраціями (НВ).
Прицільні рентгенівські знімки робили одразу після операції, через 6 і 12 місяців, використовуючи паралельні направляючі для рентгенівських плівок [3]. Всі рентгенівські знімки були відскановані [4], оцифровані і зберігались в електронному вигляді. Далі, за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення [5] вимірювали віддаль від плеча імплантату до кістки альвеолярного гребеня. Дані замірів подаються як віддаль в мм від плеча імплантату до кістки, окремо для мезіальної (ЗКМ) і дистальної (ЗКД) сторони імплантату, а також як середній показник між цими двома (мезіальний і дистальний) замірами – (ЗК середні).
Обробка даних і статистичний аналіз Аналіз даних провели двома способами, використовуючи комп'ютерну програму для статистичних обчислень [6]. Для обчислення змін від початку досліджень до 6 місяців (ЗКМ 0-6міс. і ЗКД 0-6міс.) і від 6 місяців до 12 (ЗКМ 6-12міс. і ЗКД 6-12міс.) для однієї і тієї ж групи пацієнтів був застосований Т-тест Ст’юдента для парних спостережень. Для порівняння між собою змін на нижній і верхній щелепі, чи змін в загоєних і постекстракційних ділянках був застосований Т-тест Ст’юдента для непарних спостережень. Для порівняння даних у групах з різними протоколами навантаження – В, П і НВ використаний дисперсійний аналіз (ANOVA). Рівень достовірності становив 95%.

Результати

19 пацієнтам, з яких 17 – жінки, було встановлено 74 імплантати MIS. З них 3 випадки повної відсутності зубів на верхній щелепі і 2 випадки на нижній; 7 випадків часткової відсутності зубів на верхній щелепі і 5 випадків на нижній; і 5 випадків відсутності одного зуба,один з яких на нижній щелепі. У процесі лікування втратили 12 імплантатів. Отже, рівень виживання імплантатів становив 84% - 78% для верхньої щелепи і 94% для нижньої. Рівень виживання відновлених імплантатів становив 65% для імплантатів, встановлених у постекстракційні ділянки і 94% для імплантатів, встановлених у ділянки, яким відвели час для загоюваня. Не відтворені реставраціями імплантати показали рівень виживання 86% для імплантатів, встановлених у постекстракційні ділянки і 100% для встановлених у ділянки, яким відвели час для загоювання. Дані вихідної ситуації порівняли як для групи втрачених імплантатів, так і для групи імплантатів, що інтегрували. Вони були в межах 0.33101 мм і 0.521024мм відповідно (р>0.05). Середні дані для груп В, П і НВ були відповідно 0.521014мм, 0.091006мм і 0.341021мм. Було помічено статистично достовірну різницю в даних ЗКМ 6-12міс. у групах В і П (-0.27мм і -0.99мм відповідно, р=0.0219), а також різницю в середніх даних ЗК 6-12міс. для цих самих двох груп (-0.241013 і -0.851012,р=0.0096). Середні дані зміни рівня кістки за весь період були в межах від -1.191019 до -1.88103мм у різних групах пацієнтів. Не було виявлено жодної різниці між ними. Дані з груп П і НВ були зведені разом в одну групу «Не Відновлених імплантатів» і порівнювались з даними групи «Відновлених імплантів». Була зафіксована статистично достовірна різниця (р<0.05) для груп В і НВ між даними ЗКД і середніми даними ЗК для вихідної ситуації (0.501013 проти 0.15101мм; і 0.521011мм проти 0.181008мм), а також між даними ЗКМ 6-12міс. (-0.271017мм проти -0.911016мм), ЗКД 6-12міс. (-0.321013мм проти -0.771015мм) і середніми даними ЗК 6-12міс. (-0.241013мм проти -0.811013мм). У даних ЗК 0-12міс. не було виявлено жодної різниці між групами. Показники вихідної ситуації були вищими в загоєних ділянках, ніж у постекстракційних (0.171008 мм проти 0.571015мм для ЗКМ; 0.11009 мм проти 0.561013мм для ЗКД; і 0.131006мм проти 0.581012 мм для середніх даних ЗК, р<0.05). Зафіксовано статистично достовірну різницю в даних ЗКД 0-12міс. (-1.811016мм проти -1.251021мм, р<0.05).

Обговорення

У даному дослідженні середні показники вихідної ситуації були вищими в групі імплантатів, встановлених за двоетапним протоколом (група П). Очевидно, що в цій групі плече імплантату одразу було розміщене апікальніше, ніж у групах, де імплантати були виведені назовні, з метою кращого прилягання клаптя. Однак, дані про втрату кістки через 6 місяців були однакові як для групи встановленої за двоетапним, так і для групи встановленої за одноетапним протоколом. За період від 6 до 12 місяців рівень втрати кістки в групі В зменшився до 0.27-0.32мм, тоді як у групі П, де було проведено другий хірургічний етап, ці показники були вищими (0.69-1.01мм). Цікаво зауважити, що втрата кістки впродовж першого року в групі П була незначно вища, ніж у групі В, незважаючи на менш тривалий час експозиції в середовищі порожнини рота. Це підтверджують дані Lorenzoni et al.(2003) , який встановив, що рівень втрати кістки навколо негайно відновлених імплантатів нижчий, ніж навколо імплантатів, що відновлені в класичні терміни. Цей феномен можна пояснити тим, що 40% первинної втрати кістки зумовлений другим хірургічним етапом (Weber et al. 1996). Середні показники втрати кістки за перший рік у даному дослідженні були в різних досліджуваних групах у межах від 1.19мм до 1.88мм. Ці дані підтверджують результати деяких попередніх публікацій (Albrektsson et al. 1986; Payne et al. 2004). De Bruyn (De Bruyn et al. 2001) у дослідженні аналогічних за протоколами навантаження груп, отримав дані середньої втрати кістки за перший рік, що становили 1.6мм і які відповідають результатам, отриманим уданому дослідженні. Однак, дані, що зустрічаються в літературі, коливаються в досить широким межах. Зважаючи на це, ми інтерпретуємо дані про втрату кістки впродовж першого року в даному дослідженні як незначно вищі за ті, що зустрічаються в більшості доповідей. Причиною цього можуть бути багато параметрів, зокрема історія перебігу пародонтиту в пацієнтів. Вплив цього параметру на рівень виживання імплантатів був давно описаний (Karoussis et al. 2003; Evian et al. 2004; Hanggi et al. 2005) і переглядався (van der Weijden et al. 2005) і може бути найважливішим фактором, що впливає не тільки на рівень виживання, але й на рівень кістки.

Висновок

Встановлено, що дані про втрату рівня кістки впродовж першого року навколо негайно відновлених реставраціями імплантатів, встановлених пацієнтам з пародонтитом, є незначно вищими, ніж дані, що зустрічаються в літературі. Отже, це демонструє потенційний вплив захворюваності на пародонтит на рівень успіху дентальних імплантатів. Для встановлення взаємозв’язку між негайним відновленням імплантатів і захворюваннями пародонту необхідне проведення подальших довготривалих досліджень, а також досліджень з більшою вибіркою. Подяка Це дослідження проведене за часткової підтримки фірми MIS Implants Technologies Ltd.,яка надала для цього грант.

Література

1. MIS Implants Technologies Ltd.,P.O.B. 110, Shlomi 22832, Israel.
2. Osstel Integration Diagnostic AB, Galmestadsvagen 3B,SE-41502, Goteborg, Sweden.
3. XCP film holder,Rinn,Dentsply International,York PA, USA.
4. DIMAGE Scan Elite II,Konica Minolta Holdings Inc. Japan.
5. Virtual Measuring Tape, Tel Aviv, Israel.
6. Statview 512+,BrainPower Inc., Calabasas, CA.
спитати консультанта
заповніть всі обов'язкові поля форми (*)
Ваше і'мя *
Ваша ел. адреса *
повідомлення *
надрукуйте контрольне число *
спеціальні пропозиції

Акція на імплантати з конічним з'єднанням

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами 044-498-28-51 або 093-930-44-55. Завжди раді Вашим дзвінкам!

перейти к опису

ПРОДОВЖЕНА спеціальна акція на імплантати з конічним з'єднанням С1

З нагоди 20-річчя компанії Medical Implants System та 13-річчя її представника в СНД

перейти к опису

Розширений хірургічний набір для встановлення імплантатів лише за 268 $

При купівлі 30 імплантатів MIS - розширений хірургічний набір лише за 268$

перейти к опису

Акція з нагоди 20-річчя компанії MIS

Знайомтесь з умовами акції тут

перейти к опису

© 2010 - 2018 Все права належать компаниії Дентек