dentek
dentek

Наукові статті

Вплив на остеоінтеграцію спрощеної послідовності препарування для встановлення дентального імплантату: експериментальні дослідження на собаках

Мета: Перевірити гіпотезу про відсутність різниці в остеоінтеграції між методикою зі зменшенним використанням кількості борів для препарування місця імплантації та стандартною послідовністю препарування борами. Методи: Сімдесят два імплантати встановили білатерально на великогомілковій кістці 18 гончих собак на 1, 3 і 5 тижнів.
Діаметр перших тридцяти шести імплантатів становив 3.75 мм, а у інших 36 — 4.2 мм.
Половину імплантатів кожного діаметра встановили за спрощеною методикою (пілотний бор + бор фінішного діаметра), а другу половину — за стандартним препаруванням, з використанням великої кількості борів та з послідовним збільшенням діаметра.
Після евтаназії у тварин зібрали зразки імплантат-кістка і скерували на гістологічний аналіз. Провели оцінку контакту кістки з імплантатом (BIC) та розміщення фракцій у ділянці кістки (BAFO). Статистичний аналіз виконали за допомогою GLM ANOVA (узагальнена лінійна модель дисперсійного аналізу) на рівні значимості 95%, ураховуючи
діаметр імплантатів, час in vivo та процедуру препарування, як незалежні змінні величини та BIC і BAFO — як залежні змінні величини. Результати: За обома методиками отримали інтеграцію імплантатів. Не виявили різниці між процедурами препарування у BIC та BAFO при скороченні часу in vivo. Висновки: Спрощений протокол, порівняно зі стандартним, забезпечує наближені результати остеоінтеграції, що підтверджує початкову гіпотезу.

повний текст статті

Негайне встановлення імплантатів і концепція створення ясенних сосочків в естетичній ділянці

Негайне встановлення і навантаження імплантатів впродовж останніх кількох років було і залишається предметом багатьох клінічних і наукових досліджень. Негайне встановлення імплантату не лише можливий варіант, але деколи і рекомендований у певних клінічних ситуаціях. Потреба в цьому, як і час встановлення, кожного разу визначається індивідуально. У таких випадках, негайне встановлення імплантатів надає певні переваги над традиційним методом. Інтегровані імплантати все частіше використовуються для естетичного, прогнозованого реставраційного лікування.

повний текст статті

Клінічний рентгенологічний та гістоморфометричний аналіз аугментації верхньощелепного синуса із застосуванням синтетичного замінника кістки — 4Bone

Недостатня висота кістки часто стає перешкодою для встановлення стандартних дентальних імплантатів у бічній частині беззубої верхньої щелепи. Патологічний стан переважно є результатом зменшення кількості альвеолярної кістки через важкий ступінь пародонтиту, втрату зубів, пневматизацію синусу або їх поєднання [1]. Аугментація верхньощелепного синусу – це хірургічна процедура, що компенсує такий патологічний стан нарощуванням висоти альвеолярної кістки до встановлення або одночасно із встановленням ендоссальних імплантатів [2, 3]. Операцію вперше запропонував Tatum наприкінці 1970-х [4] і вперше опублікував Boyne у 1980-х [5]. Техніка операції багаторазово змінювалась [6-10].

повний текст статті

Цирконієві коронки з опорою на імплантат з гвинтовою фіксацією.12-місячне дослідження

Метою дослідження була оцінка клінічної функціональності цирконієвих абатментів з гвинто-
вою фіксацією, виготовлених за індивідуальним замовленням. Додатково вимірювали крайо-
ве прилягання між обраними компонентами імплантату і проводили клінічний моніторинг
реакції ясен. Послідовно обрали 20 пацієнтів для майбутнього дослідження 30-ти реставра-
цій з опорою на імплантат. Індивідуально виготовили цирконієві абатменти, потім безпосе-
редньо наносили кераміку. Абатменти встановлювали на імплантат з гвинтовою фіксацією івідновлювали суцільнокерамічними коронками. Реєстрацію ясенного індексу та індексу зуб-
ного нальоту проводили щомісяця протягом 12-місячного періоду. Суцільнокерамічні цирко-
нієві абатменти забезпечили значну стабільність для підтримки реставрації одного зуба з
опорою на імплантат у передній ділянці та в ділянці премолярів. Сприятливою була реакція
твердих та м’яких тканин на цикроній.

повний текст статті

Двофазний кальцій сульфат: каркас для дозрівання хондроцитів епіфізарної пластини*

(З використанням матеріалу 4BONES, MBCP (macroporous biphasic calcium phosphate) продукт компанії «MIS»)

Хоча розвиток скелету відбувається внаслідок енходрального й ендесмального типів формування кістки, проте вся сучасна тканинна інженерія для репарації і регенерації кістки намагається відтворити саме ендесмальний тип окостеніння. Наше дослідження пропонує створення in vitro хрящової пластини як проміжної моделі енхондрального формування кістки in vivo. Метою даного дослідження є: 1) розробити метод вирощування хондроцитів на каркасі
з макропористого двофазного кальцій фосфату (MBCP®); 2) прискорити дозрівання хондроцитів, вирощених таким способом. Хондроцити, виділені з великогомілкової кістки курячого
ембріона, вирощували на частинках MBCP і піддавали дії ретинолової кислоти, щоб індукувати їхнє дозрівання і відкладення екстрацелюлярного матриксу. Під час дослідження було виявлено, що хондроцити прикріплюються і проліферують на каркасі з MBCP. При наявності
ретиноїду шар хондроцитів і екстрацелюлярного матриксу потовщувався. Активність лужної
фосфатази, а також її експресія, синтез протеогліканів, сbfa 1 і рівень мРНК колагену 1 типу збільшувались при наявності ретинолової кислоти. Результати цього дослідження вперше
демонструють проліферацію і дозрівання хондроцитів, а також відкладення екстрацелюлярного матриксу на MBCP, що дозволяє припустити потенціал такого каркасу для енхондрального механізму формування кістки.

повний текст статті

BondBoneTM — біфазний сульфат кальцію: попереднє дослідження у заміщенні після екстракційних дефектів

Стаття створена на основі дослідження, метою якого була оцінка інноваційного, біфазного кальцію сульфату (BCS), BondBoneTM («MIS», Ізраїль) як матеріалу для відновлення кісткової тканини відразу після видалення зуба. В результаті чого було доведено, що BondBoneTM є простим і ефективним матеріалом для заміщення після екстракційних дефектів перед встановленням імплантатів.

повний текст статті

Концентрація гідриду титану і гідрогену у титанових імплантатах з поверхнею, протравленою кислотою

Кислотне протравлювання – це поширений метод для створення рельєфу на поверхні зубного імплантату.

повний текст статті

Розширення альвеолярного гребеня і негайна імплантація: спрощена техніка

Атрофія альвеолярного відростка може суттєво обмежувати анатомічні передумови
для встановлення ендосальних імплантатів. Вузький альвеолярний гребінь залишається
серйозною проблемою для успішного встановлення імплантатів. У даній статті описана техні-
ка розширення альвеолярного гребеня за рахунок поздовжнього розщеплення кістки за до-
помогою новітнього набору для гвинтового розширення. Описані випадки з розщепленням
гребенів товщиною 2,5мм і одночасним встановленням імплантатів.
Порівнювали класичні техніки і новітній підхід у розширенні альвеолярного гребеня, без за-
стосування остеотомів і хірургічних молотків. Новий набір для компресії та розширення кіст-
ки, розроблений компанією «MIS», покращив лікування у випадках розщеплення гребеня і
компресії м’якої кістки. Проста процедура роширення кістки забезпечила хорошу первинну
стабільність імплантату. Новий набір для розширення та компресії запобігає травмі при ос-
теотомії, збільшує щільність кістки, підвищує первинну стабільність імплантатів та уможлив-
лює контроль процесу розширення кістки.
Десятеро пацієнтів було розділено на дві групи по п’ять осіб. Дослідну групу лікували з вико-
ристанням нового набору для гвинтового розширення, контрольну групу – з використанням
класичної техніки. Результати показали, що новий набір для розширення давав кращу пер-
винну стабільність імплантатів, а також дозволяв провести більш контрольоване, безпечне і
атравматичне втручання.
Серед переваг цієї техніки для пацієнтів – зменшення оперативної травми і скорочення тер-
міну лікування. Опираючись на ці дані, розщеплення гребеня за допомогою розширюючих
гвинтів можна вважати альтернативою реконструкції альвеолярного гребеня.

повний текст статті

сторінки: 1 2 >
спитати консультанта
заповніть всі обов'язкові поля форми (*)
Ваше і'мя *
Ваша ел. адреса *
повідомлення *
надрукуйте контрольне число *
спеціальні пропозиції

Акція на імплантати з конічним з'єднанням

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами 044-498-28-51 або 093-930-44-55. Завжди раді Вашим дзвінкам!

перейти к опису

ПРОДОВЖЕНА спеціальна акція на імплантати з конічним з'єднанням С1

З нагоди 20-річчя компанії Medical Implants System та 13-річчя її представника в СНД

перейти к опису

Розширений хірургічний набір для встановлення імплантатів лише за 268 $

При купівлі 30 імплантатів MIS - розширений хірургічний набір лише за 268$

перейти к опису

Акція з нагоди 20-річчя компанії MIS

Знайомтесь з умовами акції тут

перейти к опису

© 2010 - 2018 Все права належать компаниії Дентек